Nowoczesne środowiska pracy w erze post-covid
Autorski raport Forbis Group

Pandemia sprawiła, że gwałtowanie zerwaliśmy z praktykami mającymi ponad stuletnią tradycję: przestaliśmy pracować w biurze i zaczęliśmy pracować w domu. Nowe sposoby pracy, które wykształciły się w ostatnich tygodniach, staną się nowym modelem pracy na dłużej: zapoczątkowana została transformacja w organizacjach.

W raporcie odpowiadamy na pytanie, jak przekształcić środowisko pracy, by stało się strategicznym zasobem wspierającym transformację organizacji i dostosowanie do wymogów nowej gospodarki, która wyłoni się po kryzysie COVID-19. To, co jest dziś kluczowe, to przekroczenie horyzontu, który wyznacza potrzeba zapewnienia bezpiecznego biura, i skoncentrowanie się na budowaniu odporności nowego, rozproszonego środowiska pracy.


Raport jest częścią cyklu publikacji na temat projektowania w czasach post-covid.

Zobacz drugi raport

Co znajdziesz w raporcie?

SCENARIUSZE DZIAŁAŃ I DOBRE PRAKTYKI

Opracowaliśmy modelowy przebieg zmian wywołanych przez lockdown disruption. Porządkujemy wiedzę o tym, jak organizacje zareagowały na wprowadzenie narodowej kwarantanny i jak wprowadzały zmiany wynikające z obostrzeń sanitarnych.

KLUCZOWE WYZWANIA FIRM W DOBIE MODELU PRACY ROZPROSZONEJ

Wskazujemy główne wyzwania firm związane z organizacją środowiska pracy w czasie epidemii, ale też w fazie przejścia do nowej normalności. Opisujemy kluczowe wyzwania poszczególnych etapów i związane z nimi działania, które należy podjąć, by stworzyć odporne środowisko pracy.

PORADY EKSPERTÓW, JAK TWORZYĆ ODPORNE ROZPROSZONE ŚRODOWISKA PRACY

Proponujemy typologię przestrzeni, która może być wykorzystana jako podstawa planowania strategii środowiska pracy i koncepcji organizacji biura. Nasi eksperci wskazują szereg korzyści, wynikających z wdrożenia modelu opisanego w raporcie.

Nasi eksperci w raporcie

Karolina Dudek

Workplace Strategy Director

+48 797 554 701

karolina.dudek@forbisgroup.pl

Anna Oksiuta-Strzałkowska

Head of Design Team

+48 664 498 122

anna.strzalkowska@forbisgroup.pl

Andrzej Grabowski

Chief Operational Officer

+48 608 527 946

andrzej.grabowski@forbisgroup.pl