Newsletter Forbis Group

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (newsletter) – ogólne informacje handlowe dotyczące produktów lub usług oferowanych przez Forbis Group Sp. z o.o.- za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacje o danych osobowych

a. Administratorem danych osobowych jest Forbis Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-555) przy ul. A. Felińskiego 25.

b. Administrator wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, wszelkie wnioski przyjmowane są pod adresem mailowym: iod@m3mcom.pl.

c. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłania Newsletter i marketingu własnych produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679. Możesz w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając swoje pisemne oświadczenie na podany powyżej adres. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych do tego momentu.

d. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

e. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

f. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na gruncie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

g. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy rozporządzenia 2016/679.

h. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu z Tobą i przekazywania informacji handlowych i marketingowych.

i. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych.

j. Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.