Techniczne wsparcie najemcy i zarządcy

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Forbis Group w realizacji powierzchni komercyjnych i biurowych, możemy zaproponować naszym Klientom wsparcie w zakresie technicznego utrzymania lokali.

W ramach usługi Maintenance Management oferujemy:

– Zarządzanie przeglądami planowymi (tzw.PPM–Planned Preventive Maintenance) – Ułożenie planu przeglądowego dla poszczególnych placówek. Nadzór serwisów zarówno pod kątem wykonania przeglądów w odpowiednim czasie jak i pod kątem jakości prac.

– Zarządzanie usterkami – reakcja na zdarzenia nieplanowane – usuwanie usterek i awarii w trybie wcześniej ustalonym z Klientem (nawet do kilku godzin od wystąpienia awarii)

 

Prewencja i reakcja

Przygotowujemy indywidualny harmonogram prac przeglądowych. Każdy Klient ma możliwość zdefiniowania zarówno priorytetów, jak i czasów reakcji według własnych potrzeb.

Przykładowe priorytety i czasy reakcji:

– Krytyczny (do 4 godzin)
– Pilny (do 24 godzin)
– Normalny (do 2 dni roboczych)