DESIGN, KTÓRY REALIZUJE CELE

Projektujemy nowoczesne powierzchnie biurowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Każdy projekt poprzedzony jest dokładną analizą stylu pracy, modelu zarządzania i wartości wyznawanych przez organizację. Naszym celem jest stworzenie ergonomiczne,go funkcjonalnego i twórczego środowiska rozwoju dla Twojego zespołu.

Przestrzeń biurowa, zaaranżowana w oparciu o analizę potrzeb i zadań wykonywanych przez pracowników, znacząco wpływa na ich wydajność. Atrakcyjna siedziba firmy, stanowi ważny element employer brandingu i pomaga przyciągać wykwalifikowaną kadrę.

 

 

Projektowanie przebiega w 4 etapach

ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA
 • Inwentaryzacja powierzchni najmu
 • Wizja lokalna
 • Analiza warunków pożarowych
 • Analiza i strategia postępowania administracyjnego
 • Analiza wytycznych budynkowych przedstawionych przez
 • wynajmującego
PROJEKT UKŁADU FUNKCJONALNEGO
 • Aranżacja space planu na podstawie strategii środowiska
  pracy i dostarczonej dokumentacji
 • Konsultacje z inwestorem
 • Doradztwo w zakresie rozwiązań projektowych
 • Opracowanie rzutu aranżacji proponowanej przestrzeni z
  uwzględnieni stref funkcjonalnych na podstawie strategii
  środowiska pracy, wraz z określeniem podstawowego
  umeblowania
PREZENTACJA KONCEPCJI
 • Model 3D wnętrza lokalu – szkicowe wizualizacje
  uwzględniające główne ujęcia
 • Plansze przedstawiające proponowany mood/klimat wnętrza
 • Rzut aranżacji biura wraz z meblami
 • Wytyczne dla materiałów wykończeniowych – Schemat
  wykończenia lokalu
 • Wytyczne dla wyposażenia lokalu – zestawienie mebli
  gotowych oraz mebli i zabudów na zamówienie
PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE
 • Projekt budowlany (opcjonalnie, gdy potrzebne jest
  pozwolenie na budowę), zakres: architektura, instalacje
  elektryczne, instalacje sanitarne, DSO, SSP, BMS, instalacja
  tryskaczowa); uzgodniony z Rzeczoznawcą BHP, Sanepid
  PPOŻ
 • Projekt wykonawczy, zakres: architektura, zabudowy
  meblowe, specyfikacje materiałowe, próbki materiałów,
 • instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, DSO, SSP, BMS,
 • instalacja tryskaczowa
 • Kosztorys wykonany na podstawie projektu budowlanego lub
  wykonawczego
 • Harmonogram prac wykonawczych

Skontaktuj się z nami

Mateusz Laskowski

Członek Zarządu

+48 797 028 048

mateusz.laskowski@forbisgroup.pl