STYLE PRACY I BIURO PRZYSZŁOŚCI
NOWOCZESNE ŚRODOWISKA PRACY W ERZE POSTCOVID

Odporne rozproszone środowiska pracy to ekosystem różnych przestrzeni, pomiędzy którymi pracownicy się przemieszczają. Ten ruch stworzy nowe wzory mobilności i style pracy. Projektowanie biur, stanowiących jeden z elementów takich środowisk pracy wymaga uwzględnienia nowych potrzeb, wynikających z odmiennych sposobów użytkowania przestrzeni bardziej mobilnych użytkowników.

W raporcie „Style pracy i biuro przyszłości” eksperci Forbis Group pokazują, jak projektować biura, by odpowiednio wspierały pracę różnych grup pracowników: zarówno tych wykonujących swoje zadania przede wszystkim stacjonarnie w biurze, jak i tych, którzy w większym stopniu pracują zdalnie. Prezentują też czytelne grafiki wyjaśniające różnice pomiędzy poszczególnymi stylami pracy i przykładowe aranżacje przestrzeni.


Raport jest częścią cyklu publikacji na temat projektowania w czasach post-covid.

Zobacz drugi raport

Co znajdziesz w raporcie?

NOWE STYLE PRACY - TYPOLOGIA

Zapoznasz się z opisem typologii nowych stylów pracy w erze postcovid. W każdej organizacji da się wyodrębnić cztery główne style pracy, wynikające z nowych wzorów komunikacyjnych i sposobów poruszania się w rozproszonym środowisku. Wskazujemy kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu wdrożenia nowych stylów pracy. Znajdziesz odpowiedzi na pytania: Kto może pracować z domu, a kto powinien z biura? Jak pracować będą biurowe kotwice, cyfrowi nomadzi, cyfrowi żeglarze, cyfrowe kotwice?

MOBILNOŚĆ I NOWE STYLE PRACY

Reprezentanci poszczególnych stylów pracy będą korzystali z elementów odpornego rozproszonego środowiska pracy w odmienny sposób. Dowiesz się, gdzie pracować będą biurowe kotwice, cyfrowi nomadzi, cyfrowi żeglarze, cyfrowe kotwice. Jak będą się poruszać w rozproszonym środowisku pracy?

PORADY EKSPERTÓW, JAK ZAPROJEKTOWAĆ BIURO W ERZE POSTCOVID?

Reprezentanci poszczególnych stylów pracy będą też inaczej wykorzystywali przestrzenie biurowe. Nasi eksperci wyjaśniają i pokazują na przykładach, jak zaaranżować różne przestrzenie w biurze, by wspierać wszystkich użytkowników odpornego rozproszonego środowiska pracy.

Nasi eksperci w raporcie

Karolina Dudek

Workplace Strategy Director

+48 797 554 701

karolina.dudek@forbisgroup.pl

Anna Oksiuta-Strzałkowska

Head of Design Team

+48 664 498 122

anna.strzalkowska@forbisgroup.pl

Andrzej Grabowski

Chief Operational Officer

+48 608 527 946

andrzej.grabowski@forbisgroup.pl