Rynek nieruchomości komercyjnych w 2018

Rynek nieruchomości komercyjnych można podzielić na trzy główne gałęzie uzależnione od przeznaczenia powierzchni: nieruchomości biurowe, handlowe i usługowe. Niezależnie od kategorii w definicji „nieruchomości komercyjnych” mają one przynosić właścicielom zysk netto. A to jest ściśle uzależnione od stanu gospodarki w danym kraju. Raporty Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2017 przedstawiły polską gospodarkę jako niezwykle stabilną (Polska plasuje się na 8. miejscu w Unii Europejskiej) i będącą w fazie wzrostu. Szacuje się, że do roku 2019 roczny wzrost PKB zatrzyma się nawet na 3,5%. Nie tylko polskie raporty przedstawiają tak korzystną sytuację polskiej gospodarki. Międzynarodowe agencje ratingowe takie jak: Fitch lub S&P także wskazują stabilne prognozy.

Pozycja Warszawy na rynku europejskim

Ostatni rok umocnił pozycję stolicy na rynku nieruchomości komercyjnych. Odnotowano, że powierzchnie biurowe w Warszawie przekroczyły 5 mln kw., to znaczy, że w ciągu 10 lat zasoby te podwoiły się! Przy tak rosnącym tempie powstawania nowych biurowców przewiduje się, że do roku 2027 powierzchnie biurowe w Warszawie osiągną 10 mln kw., a to plasuje Warszawę na liście najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków Europy. Prognozy dotyczące warszawskiego rynku nieruchomości są pozytywne, a eksperci  twierdzą, że nie naruszą go zmiany zachodzące w Polsce, ani w UE. Ostatnim wydarzeniem, które tak mocno odcisnęło piętno na rynku nieruchomości był kryzys w roku 2008. Od tamtego czasu rynek pozostaje w fazie wzrostu i nic nie wróży, aby w roku 2018 uległo to zmianie.

Nowe zmiany ustawowe na nadchodzące lata

Zmiany zaplanowane na najbliższe lata mogą bardzo znacznie wpłynąć na rozwój i dynamikę polskiego rynku nieruchomości komercyjnych. Specjaliści CBRE twierdzą, że wprowadzenie w życie MSSF 16 zwiększy skłonność dużych korporacji na „posiadanie”, a nie „wynajmowanie” nieruchomości biurowych. Nowe zapisy zniosą rozróżnienie leasingu finansowego i operacyjnego i dodatkowo pojawiają się wymagania dotyczące zawierania aktywów leasingowych w sprawozdaniach z sytuacji finansowej. Mimo że zmiany te wejdą na początku 2019 roku, to właśnie w 2018 firmy rozpoczną przygotowania polegające na weryfikacji polityki rachunkowości. Dodatkowym bodźcem dla rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce będzie zmiana dotycząca opodatkowania spółek rynku wynajmu nieruchomości (REIT), choć ostateczna wersja ustawy nie jest jeszcze znana, to szacuje się, że może wpłynąć na wzrost zainteresowania inwestorów polskim rynkiem.