Techniczne utrzymanie sieci handlowych
Doświadczenie, które widać

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Forbis Group w realizacji powierzchni komercyjnych, możemy zaproponować naszym Klientom wsparcie w zakresie technicznego utrzymania lokalizacji sieci handlowych, rozproszonych po całej Polsce.

W ramach usługi Maintenance Management oferujemy:

– Zarządzanie przeglądami planowymi (tzw.PPM–Planned Preventive Maintenance) – Ułożenie planu przeglądowego dla poszczególnych placówek, jak i dla całej sieci. Dopilnowanie serwisów zarówno pod kątem wykonania przeglądów w odpowiednim czasie jak i pod kątem jakości prac.

– Zarządzanie usterkami – reakcja na zdarzenia nieplanowane–usuwanie usterek i awarii w trybie wcześniej ustalonym z Klientem (nawet do kilku godzin od wystąpienia awarii)

 

Prewencja i reakcja

Przygotowujemy indywidualny harmonogram prac przeglądowych. Każdy Klient ma możliwość zdefiniowania zarówno priorytetów, jak i czasów reakcji według własnych potrzeb.

Przykładowe priorytety i czasy reakcji:

– Krytyczny (do 4 godzin)
– Pilny (do 24 godzin)
– Normalny (do 2 dni roboczych)

Wsparcie procesowe i usługi dodatkowe

– Platforma, służąca do rejestracji i rozliczania zdarzeń oraz kontaktu z serwisem
– Planowanie czynności prewencyjnych
– Dostęp do protokołów odbioru w wersji elektronicznej
– Raporty analityczne według potrzeb Klienta
– Prowadzenie dokumentacji technicznej
– Reprezentowanie Klienta w kontaktach z urzędami i właścicielami budynków
– Audyty techniczne lokali

Zobacz także: