REPREZENTACJA NAJEMCY

Pomagamy naszym Klientom w znalezieniu i pozyskaniu odpowiedniej powierzchni najmu pod prowadzoną lub planowaną działalność.  Analizujemy zarówno techniczne możliwości danego lokalu, jak i jego potencjał inwestycyjny. Badamy zapotrzebowanie Inwestorów i ich plany rozwoju.

Znajomość rynku nieruchomości komercyjnych oraz szeroka baza kontaktów pozwala nam przedstawić reprezentowanemu przez nas najemcy najbardziej optymalne rozwiązania.