Najnowsze artykuły

Integracja z misją!

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach to placówka dla dzieci i młodzieży z lekką, umiarkowaną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. W malowniczo położonym dworku z XVIII wieku uczy się 115 wychowanków – od przedszkolaków, po uczniów szkół zawodowych. Ważnym obszarem działalności Ośrodka jest organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych dla swoich podopiecznych. Pracownicy…