Planowanie

Jak pokazują badania procesów planowania i tworzenia biur prowadzone w polskich organizacjach, źródła wyzwań najemców można uporządkować w 3 duże grupy.

Nadmiar
Ludzi, przedmiotów i urządzeń

Tożsamość
Kultura, branding, rozpoznawalność wizualna

Wiedza
Dzielenie się informacjami i tworzenie kreatywnych rozwiązań vs.
poufność danych

Audyt i doradztwo

Nasi inżynierowie i konsultanci, analizują nie tylko możliwości techniczne danego lokalu, ale też doradzają najlepsze rozwiązania funkcjonalne, które zwiększa funkcjonalność lokalu. Zawsze staramy się, aby dobry i przemyślany design służył celom inwestora.

Doświadczenie w realizacji lokali dla wielu branż (biura, restauracje, hotele) pozwala nam spojrzeć na temat szans i zagrożeń szeroko. Takie podejście sprawia, że już na etapie audytu niwelujemy potencjalne trudności, które mogłyby pojawić się na etapie wykonawstwa.

We współpracy z naszym partnerem CBRE, pomagamy również w znalezieniu i pozyskaniu odpowiedniej powierzchni najmu pod prowadzoną lub planowaną działalność. Analizujemy zarówno techniczne możliwości danego lokalu, jak i jego potencjał inwestycyjny. Badamy zapotrzebowanie Inwestorów i ich plany rozwoju.

Znajomość rynku nieruchomości komercyjnych oraz szeroka baza kontaktów pozwala nam przedstawić reprezentowanemu przez nas najemcy najbardziej optymalne rozwiązania.

 
 
 

Zarządzanie zmianą

Włączenie reprezentantówzespołów w opracowywaniekoncepcji biura tworzy zaangażowanie i daje poczucie wpływu.

 

Strategia środowiska pracy

Wynikiem prac analiz etapu analizy i badań jest raport, który przedstawia zintegrowany przepis na dobre biuro, uwzględniający pomysły na aranżację przestrzeni i zarządzanie realizacją projektu.

Ogólna koncepcja aranżacji – wybrany model aranżacji przestrzeni i wsparcia technologicznego

Typologia przestrzeni pracy – typy przestrzeni dla poszczególnych zespołów i
sposób ich aranżacji

Budżet przestrzeni – estymacja wielkości biura ogółem i powierzchnia przewidziana na poszczególne typy przestrzeni

Harmonogram – ramowy plan komunikacji i realizacji projektu